24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

TỔNG TRUY CẬP: 24,507,508

TRUY CẬP THÁNG: 11,634

ĐANG ONLINE: 981

Cộng đồng Kinh tế ASEAN 2015: <Br/>Tiến bộ và thành tựu

Cộng đồng Kinh tế ASEAN 2015:
Tiến bộ và thành tựu
(23/11/2015)

Đây là tài liệu do Ban Thư ký ASEAN vừa phát hành nhằm cung cấp cái nhìn tổng quan về bối cảnh lịch sử của Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) cũng như việc hình thành AEC vào năm 2015.

Khái quát về Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN

Khái quát về Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN (12/01/2014)

Thông tin cơ bản về các nước thành viên ASEAN (08/01/2014)