24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

TỔNG TRUY CẬP: 24,429,066

TRUY CẬP THÁNG: 14,879

ĐANG ONLINE: 679

Cộng đồng Kinh tế ASEAN 2015: <Br/>Tiến bộ và thành tựu

Cộng đồng Kinh tế ASEAN 2015:
Tiến bộ và thành tựu
(23/11/2015)

Đây là tài liệu do Ban Thư ký ASEAN vừa phát hành nhằm cung cấp cái nhìn tổng quan về bối cảnh lịch sử của Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) cũng như việc hình thành AEC vào năm 2015.

Khái quát về Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN

Khái quát về Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN (12/01/2014)

Thông tin cơ bản về các nước thành viên ASEAN (08/01/2014)