Bản Ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2022 - 2026 giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chính quyền tỉnh Ắt- ta-pư, nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào

  • Từ khóa
Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
Back To Top