Bản Ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2021 - 2025 giữa Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Sở Tư pháp tỉnh Ắt-ta-pư, chính quyền tỉnh Ắt-ta-pư, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

  • Từ khóa
Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
Back To Top